Skip to main content
Nieuws

Zo gaan we om met geluid

Geschreven door 11 juli 2022No Comments

Bij het maken van plannen voor de aanpassing van N284 houden we rekening met geluidsoverlast. De concrete maatregelen weten we nog niet, maar vast staat dat we de overlast zoveel mogelijk willen beperken.

Onder omwonenden leven vragen over geluidsoverlast van de N284. Er zijn zorgen over de overlast die de provinciale weg nu al geeft, en hoe die zich ontwikkelt als de weg eenmaal is vernieuwd. Graag lichten we toe met welke regels de provincie te maken heeft als het gaat om geluidshinder.

Voor geluidsoverlast van een provinciale weg gelden de normen op grond van de Wet geluidhinder. Op termijn wijzigt deze wet, en valt hij onder de Omgevingswet. Bij de reconstructie van de N284 lopen we deels alvast op de aanstaande wijziging vooruit.

Woningen die binnen de wettelijk bepaalde geluidszone van de provinciale weg liggen, nemen we mee in een akoestisch onderzoek. Uit het onderzoek volgt een berekening van het gemiddelde geluidsniveau in decibel. Daarbij wordt al rekening gehouden met de toekomstige situatie. Wanneer uit de berekening blijkt dat de geluidsbelasting binnen 10 jaar na realisatie van de weg met 2 dB of meer zal toenemen, overwegen we maatregelen te nemen. Het gaat dan om maatregelen die de toename in geluid weer tenietdoen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een ander type asfalt.

Soms hebben de maatregelen niet genoeg effect. In zulke gevallen stellen we hogere waarden vast. Woningen waarbij dit speelt, en waar het geluid binnen in huis 33 dB of hoger is, krijgen maatregelen aangeboden om de woning extra te isoleren tegen geluid.

Maar we maken nog meer geluidsberekeningen. Zo kijken we ook naar de geluidsbelasting van het hele stuk weg dat vernieuwd wordt. Bij een geluidsniveau boven de 65dB, schrijft de nieuwe Omgevingswet namelijk geluidsanering voor. Dat betekent dat de berekende geluidsbelasting van een weg omlaag moet. De Omgevingswet gaat pas per 1 januari 2023 in, maar de provincie heeft toestemming van het ministerie om alvast met geluidsanering te beginnen.

Naar verwachting krijgen veel woningen langs de N284 te maken met een geluidsniveau boven de 60 dB. Voor de eigenaren van die woningen is er goed nieuws. De provincie wil namelijk verder gaan dan de voorgeschreven 65 dB uit de Omgevingswet. Onder bepaalde voorwaarden komen eigenaren van woningen met een geluidsbelasting tussen 60 en 64 dB in aanmerking voor maatregelen om de hinder te beperken. Huiseigenaren krijgen een vergoeding voor maatregelen aan de gevel, of kunnen subsidie krijgen op basis van de provinciale subsidieregeling geluidsisolatie.

Het aanvragen van een vergoeding of subsidie is in dit stadium nog niet mogelijk. Woningen die voor deze vorm van geluidsanering in aanmerking komen, worden aangeschreven door de provincie en krijgen dan nadere informatie over hun situatie.

Wilt u meer weten over geluid, het akoestisch onderzoek en de voorwaarden voor de maatregelen aan uw woning bij geluidsoverlast? Lees dan ook onze flyer Geluid langs provinciale wegen of bekijk het Stroomschema geluidhinder.

Tot slot merken wij op dat we de weg uiteraard goed blijven onderhouden, ook zolang we nog niet daadwerkelijk met de werkzaamheden aan de N284 beginnen. Op die manier blijven de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor de omgeving gewaarborgd.