Waar werken we aan?

Uitgaande van de bestaande weg is samen met de omgeving gezocht naar oplossingen, waarbij ook buiten het huidige traject is gekeken. Aan de hand van onderzoek en input vanuit omwonenden en andere betrokkenen is een voorkeursalternatief opgesteld. Bestuurders van de provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden (Stuurgroep N284) hebben het voorkeursalternatief in juli 2020 vastgesteld.

Voor een aantal problemen op en nabij de huidige N284 is een oplossing nodig: de veiligheid van fietsers, de ontsluiting van het Kempisch bedrijvenpark en bedrijvenpark De Sleutel en industrieterrein De Kleine Hoeven. Daarnaast zijn er lange wachttijden bij de vele verkeerslichten die voor een slechte doorstroming zorgen en files veroorzaken.

Het gekozen voorkeursalternatief biedt een passende, realistische en toekomstbestendige oplossing. In 2022 kiezen we een ingenieursbureau, dat ons zal helpen het voorkeursalternatief te vertalen naar een uitvoeringsplan.  De Stuurgroep wil uiteindelijk een landschappelijk goed ingepaste en vernieuwde N284, waarbij verbeteringen zijn gerealiseerd voor alle vormen van vervoer: fiets, auto, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Zo is de regio klaar voor de toekomst.

N284