Waar werken we aan?

Uitgaande van de bestaande weg is gezamenlijk mét de omgeving gezocht naar oplossingen, waarbij ook buiten het huidige traject is gekeken. Aan de hand van onderzoek en input vanuit omwonenden en andere betrokkenen is een voorkeursalternatief opgesteld waarover de bestuurders van de provincie en gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden (Stuurgroep N284) rond juli 2020 een knoop over doorhakken.

Er zijn op en nabij de huidige N284 een aantal problemen waar een oplossing voor is gezocht: de veiligheid voor de fietsers, de ontsluiting van het Kempisch bedrijvenpark en bedrijvenpark De Sleutel en industrieterrein De Kleine Hoeven en bijvoorbeeld de wachttijden bij de vele verkeerslichten die een slechte doorstroming veroorzaken.

Het voorkeursalternatief is een keuze voor een passende, realistische en toekomstbestendige oplossing, maar ook het aanpakken van de knelpunten voor de korte termijn. De Stuurgroep wil uiteindelijk een landschappelijk goed ingepaste en vernieuwde N284, waarbij verbeteringen zijn gezocht voor alle vormen van vervoer: fiets, auto, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Zo is de regio klaar voor de toekomst.

N284