Waar werken we aan?

Uitgaande van de bestaande weg zoeken we gezamenlijk mét de omgeving naar oplossingen, waarbij ook buiten het huidige traject wordt gekeken. Aan de hand van onderzoek en input vanuit omwonenden en andere betrokkenen kunnen we een voorkeursalternatief opstellen waarover de bestuurders van de provincie en gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden (Stuurgroep N284) begin 2020 een knoop over doorhakken.

Er zijn op en nabij de huidige N284 een aantal problemen waar we een oplossing voor zoeken: de veiligheid voor de fietsers, de ontsluiting van het Kempisch bedrijvenpark en bedrijvenpark De Sleutel en industrieterrein Kleine Hoeven, de wachttijden bij de vele verkeerslichten die een slechte doorstroming veroorzaken en de vele vrachtwagens die via de N284 naar de A67 moeten.

Het voorkeursalternatief is een keuze voor een passende, realistische en toekomstbestendige oplossing, maar ook het aanpakken van de knelpunten voor de korte termijn. De Stuurgroep wil uiteindelijk een landschappelijk goed ingepaste en vernieuwde N284 kiezen, waarbij verbeteringen zijn gezocht voor alle vormen van vervoer: fiets, auto, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Zo is de regio klaar voor de toekomst.

N284