Skip to main content
Nieuws

Proef tegen trillingen aan de Roodbont in Hapert

Geschreven door 14 oktober 2022No Comments

De provincie gaat een proef uitvoeren op het gedeelte van de provinciale weg N284 dat parallel loopt aan de Roodbont in Hapert. Bewoners van woningen aan de Roodbont ervaren overlast van trillingen. Het is de bedoeling dat de overlast als gevolg van deze proef flink afneemt, tot het moment dat de N284 over een paar jaar definitief wordt aangepakt. De proef start vanaf 17 oktober.

Als gevolg van eerdere klachten heeft de Omgevingsdienst Midden- en West -Brabant diverse metingen gedaan. Daaruit blijkt dat er inderdaad trillingen optreden, waarbij soms ook streefwaarden worden overschreden. Op een moment dat er bij de huizen aan de Roodbont een trilling optreedt, blijkt deze niet te herleiden tot verkeer dat over een specifieke plek heen rijdt, zoals bijvoorbeeld een voegovergang, scheur of andere vorm van schade. Dit verklaart ook waarom herstelwerkzaamheden aan het asfalt de afgelopen jaren weinig effect hadden op de trillingen.

De trillingen zijn vermoedelijk wel het gevolg van een hardere laag in de ondergrond van de weg, dus ónder het asfalt van de weg. De oude betonweg geeft de trillingen door aan de fundering van de woningen aan de Roodbont. Bij de proef die we nu gaan doen gaan we de stijve laag ter hoogte van de bestaande sloot (die tussen de weg en de woningen in ligt) doorklieven. Op deze manier worden trillingen niet, of in ieder geval een heel stuk minder, doorgegeven via de ondergrond van de weg. Deze methode is niet nieuw, maar wordt al vaker succesvol toegepast door ProRail, bij trillingen veroorzaakt door het spoor.

Overigens benadrukken wij nogmaals dat het hier om een proef gaat. We kunnen dan ook geen garantie geven dat de trillingen en de daardoor ervaren overlast helemaal zullen verdwijnen, maar we hopen op een gunstig effect.

Voor nu beperken we de proef tot de woningen aan de Roodbont. Eventuele overlast door trillingen en/of geluid die spelen op het overige deel van de N284 vallen vooralsnog buiten deze test. Waar nodig beoordelen we de trillingen op het andere deel van de weg in een later stadium afzonderlijk. Uiteraard houden trillingen en geluid langs de N284 onze volle aandacht in het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van de aanpak van de provinciale weg.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog inhoudelijke vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via https://www.brabant.nl/meldingwegen