Skip to main content
Nieuws

Ontwerpateliers

Geschreven door 1 augustus 2022No Comments

Een aantal weken geleden zijn wij, provincie Noord-Brabant, gemeente Bladel, gemeente Reusel-De Mierden en Royal HaskoningDHV, gestart met de planvormingsfase van de N284. Tijdens de drukbezochte informatieavond heeft u kennis kunnen nemen van de planning van deze planvormingsfase en heeft u de mogelijkheid gekregen om u op te geven voor de ontwerpateliers.

Zoals tijdens de informatieavond is toegelicht betreft het huidige Voorkeursalternatief een schetsontwerp, waar nog veel aan ontworpen en gerekend moet worden. Helaas is nog niet al het ontwerp en rekenwerk voltooid om een goed ontwerp te kunnen presenteren tijdens de ontwerpsessies, op basis waarvan wij het gesprek met u als belanghebbende goed kunnen voeren. Omdat we het ontwerp en de keuzes die daarbij horen verder moeten doorrekenen, schuiven de ontwerpateliers op. In het vierde kwartaal van dit jaar zullen deze alsnog plaatsvinden, zodat uw inbreng op het juiste moment meegenomen kan worden in het ontwerpproces. Over de precieze data wordt u in het najaar geïnformeerd.

Alle inschrijvingen voor de ontwerpateliers blijven staan. U hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden.

Na de bouwvakvakantie kunt u ons wel buiten tegenkomen. We gaan dan starten met het uitvoeren van de benodigde conditionerende onderzoeken. Het is dus goed mogelijk dat u deze buiten in het veld ziet uitgevoerd worden.