Skip to main content
Nieuws

Onderzoeken N284 van start

Geschreven door 2 september 2022september 5th, 2022No Comments

Op de informatieavond van 6 juli hebben wij u geïnformeerd over het proces rondom de aanpak van de N284. Op dit moment werken we het voorkeursalternatief verder uit tot een conceptontwerp.

Om dit ontwerp te kunnen maken voeren we eerst een aantal onderzoeken uit. Sinds het begin van deze week kunt u ons buiten aan het werk zien met de volgende soorten onderzoeken:

  • Een verhardingsonderzoek: aan de hand van boringen in het wegdek en de berm beoordelen we de technische toestand van de weg.
  • Een flora-en fauna onderzoek: we willen weten of, en zo ja welke, beschermde plant- en diersoorten er leven rondom de N284. Hier houden we rekening mee tijdens het ontwerp en de werkzaamheden aan de N284.
  • Een milieuhygiënisch bodemonderzoek: dit geeft ons informatie over de (her)bruikbaarheid van de bodem tijdens en na de werkzaamheden aan de weg. We onderzoeken de kwaliteit van de bodem en het grondwater. In totaal doen we hiervoor ca. 500 kleine boringen, hier zullen we t/m oktober volop mee bezig zijn.

Vanaf oktober gaan we vervolgens aan de slag met een Digitaal Terrein Model onderzoek (ook wel een DTM-onderzoek) waarbij we buiten landmetingen doen om de hoogte en afmetingen van de weg te bepalen.

Tot slot doen we ook nog onderzoeken waar u (in ieder geval voorlopig) niets van ziet. In juli startten we namelijk al met bureauonderzoeken naar de kans op archeologische vondsten en naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van archiefgegevens kunnen we een goede inschatting maken of er in het gebied nog nader veldonderzoek nodig is, of maatregelen ten aanzien van evt. oud oorlogsmateriaal in de grond. Wij kunnen u later verder informeren over de resultaten.