Skip to main content
Nieuws

Onderzoek naar fundering N284

Geschreven door 11 mei 2020No Comments

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. De gemeenteraden en Gedeputeerde Staten buigen zich nog voor de start van de zomervakantie over het voorkeursalternatief. Om de kwaliteit en mogelijke herbruikbaarheid van de materialen van de fundering van de weg te kunnen bepalen, gaat het bedrijf Geofoxx in opdracht van de provincie Noord-Brabant en als onderdeel van het noodzakelijke groot onderhoud onderzoek doen.

klik op de afbeelding voor een vergroting

Kwaliteitsonderzoek
Tussen Reusel en Hapert (km 5 t/m km 11,5) wordt gekeken wat de kwaliteit is van de onderliggende betonweg, de voegen en (de opbouw van) de fundering. Hiervoor voert Geofoxx verspreid over het gehele traject boringen uit en voert het bedrijf diverse analyses uit. Zo moet inzichtelijk worden wat de staat van de weg is en of het materiaal van de fundering kan worden hergebruikt.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Overlast
De weggebruiker van de N284 kan gedurende de periode medio mei tot en met medio juni 2020 overlast ondervinden van deze werkzaamheden. Om dit zoveel mogelijk te beperken, wordt goed gekeken naar de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Planning
Het onderzoek bestaat uit verschillende delen:
– Historisch onderzoek en voorbereiding (begin mei)
– Uitvoering radarmetingen (half tot eind mei) en uitwerking
– Uitvoering betonboringen (begin juni)
– Laboratoriumanalyses, uitwerking gegevens en rapportage (juni)

Vragen?
Heeft u nog vragen over het onderzoek of over het project? Stuur deze dan in een e-mail naar n284@bladel.nl.