Nieuws

28 maart 2024 in Geen categorie, Nieuws

Gemeenteraad Bladel geeft groen licht voor reconstructie

’s-Hertogenbosch, 28 maart 2024 De gemeenteraad van Bladel is afgelopen donderdag 21 maart 2024 akkoord gegaan met het voorkeursalternatief voor de reconstructie van de N284. Een extra financiële bijdrage van…
Lees meer
26 januari 2024 in Nieuws

Stuurgroep bereikt alsnog akkoord over financiering grootschalige reconstructie N284

’s-Hertogenbosch, 26 januari 2024 De stuurgroep N284 is het alsnog eens geworden over de uitvoering van de grootschalige reconstructie (herinrichting) van de provinciale weg. De provincie Noord-Brabant (2,2 miljoen euro)…
Lees meer
30 mei 2023 in Nieuws

Besluit N284: voorlopig alleen groot onderhoud in plaats van reconstructie

De provincie Noord-Brabant heeft besloten het groot onderhoud aan de provinciale weg N284 tussen Reusel en de A67 bij Hapert te gaan voorbereiden, vooruitlopend op de beoogde grootschalige reconstructie. Door…
Lees meer
24 maart 2023 in Nieuws

Gemeenteraad Bladel niet akkoord met voorgestelde aanpassing voorkeursalternatief

Op donderdagavond 23 maart heeft de gemeenteraad van Bladel vergaderd over de plannen voor de provinciale weg N284. Ter besluitvorming lag het gewijzigde voorkeursalternatief voor, dat door de stuurgroep in…
Lees meer
14 februari 2023 in Nieuws

Gewijzigd voorkeursalternatief aan raadsleden gepresenteerd

Gewijzigd voorkeursalternatief aan raadsleden gepresenteerd Op maandagavond 13 februari heeft het projectteam N284 een presentatie gegeven aan gemeenteraadsleden en commissieleden van de gemeenten Bladel en Reusel - De Mierden. De…
Lees meer
23 december 2022 in Nieuws

Stuurgroep wil budget N284 ruim 9 miljoen euro verhogen en scherpt oorspronkelijk plan aan

’s-Hertogenbosch, 23 december 2022 – De bestuurders van de provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden (stuurgroep N284) willen het budget voor het project rond de provinciale weg N284…
Lees meer
4 november 2022 in Nieuws

Stuurgroep last tussenfase in om tot herzien VKA te komen

De Stuurgroep N284, waarin de samenwerkende partijen gemeente Bladel, gemeente Reusel - de Mierden en provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd zijn, heeft besloten het voorkeursalternatief (VKA) te herzien. Het VKA voor de…
Lees meer
14 oktober 2022 in Nieuws

Proef tegen trillingen aan de Roodbont in Hapert

De provincie gaat een proef uitvoeren op het gedeelte van de provinciale weg N284 dat parallel loopt aan de Roodbont in Hapert. Bewoners van woningen aan de Roodbont ervaren overlast…
Lees meer
2 september 2022 in Nieuws

Onderzoeken N284 van start

Op de informatieavond van 6 juli hebben wij u geïnformeerd over het proces rondom de aanpak van de N284. Op dit moment werken we het voorkeursalternatief verder uit tot een…
Lees meer
8 augustus 2022 in Nieuws

Geluidsonderzoek

Onlangs hebben wij u op de hoogte gesteld dat het huidige Voorkeursalternatief een schetsontwerp is, waar de komende maanden nog veel aan ontworpen en gerekend moet worden. Naast deze berichtgeving…
Lees meer
1 augustus 2022 in Nieuws

Ontwerpateliers

Een aantal weken geleden zijn wij, provincie Noord-Brabant, gemeente Bladel, gemeente Reusel-De Mierden en Royal HaskoningDHV, gestart met de planvormingsfase van de N284. Tijdens de drukbezochte informatieavond heeft u kennis…
Lees meer
1 augustus 2022 in Nieuws

Betredingstoestemming

Afgelopen week is een brief verstuurd aan aanwonenden aan de N284 met het verzoek om toestemming te geven hun perceel te betreden om de benodigde conditioneringsonderzoeken voor het project N284…
Lees meer
11 juli 2022 in Nieuws

Zo gaan we om met geluid

Bij het maken van plannen voor de aanpassing van N284 houden we rekening met geluidsoverlast. De concrete maatregelen weten we nog niet, maar vast staat dat we de overlast zoveel…
Lees meer
8 juli 2022 in Downloads, Nieuws

Informatieavond 6 juli goed bezocht

Op woensdagavond 6 juli vond de informatieavond over de reconstructie van de N284 plaats. De provincie Noord-Brabant, gemeente Reusel - de Mierden, gemeente Bladel en het ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV waren aanwezig…
Lees meer
20 juni 2022 in Nieuws

Informatieavond N284 woensdag 6 juli 2022

De provincie Noord-Brabant, gemeente Bladel, gemeente Reusel-de Mierden en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV nodigen u uit voor de informatieavond op woensdag 6 juli as. over de planvorming van de provinciale weg…
Lees meer
21 februari 2022 in Nieuws

Wijziging fietsroute door Bladel

De stuurgroep heeft besloten de fietsroute door Bladel, zoals deze in het voorkeursalternatief was opgenomen, alsnog aan te passen. Het fietspad tussen de Europalaan en de Lange Trekken zal niet…
Lees meer
30 november 2021 in Nieuws

Volgende fase N284 van start

De aanpak van de provinciale weg N284 tussen Reusel en de A67 bij Hapert gaat een volgende fase in. In deze fase zal een nieuw projectteam zich samen met een…
Lees meer
27 juli 2020 in Nieuws

Toelichting N284 in uitzending Kempen TV

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en…
Lees meer
16 juli 2020 in Nieuws

Voorkeursalternatief N284 vastgesteld

Gemeente Bladel vraagt wel om extra onderzoek fietsstructuur Op dinsdag 7 juli jl. hebben Gedeputeerde Staten en de gemeenteraad van Reusel-De Mierden het voorkeursalternatief N284 ongewijzigd vastgesteld. Op donderdag 9…
Lees meer
18 juni 2020 in Nieuws

Commissie- en raadsleden via webcast bijgepraat

Het aanpakken van de N284 is hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, dorpen hebben last van sluipverkeer en er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en…
Lees meer
11 mei 2020 in Nieuws

Onderzoek naar fundering N284

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en…
Lees meer
22 april 2020 in Nieuws

Telefonisch spreekuur voor al uw vragen over het project

De informatieavond over het project N284 kon helaas niet doorgaan volgens de richtlijnen van het RIVM. Het projectteam wil graag geïnteresseerden bijpraten op een andere manier. Heeft u vragen over…
Lees meer
30 maart 2020 in Geen categorie, Nieuws

Files en sluipverkeer N284 in 2026 verleden tijd

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en…
Lees meer
13 maart 2020 in Nieuws

Inloopbijeenkomst 31 maart gaat niet door

De inloopbijeenkomst over het voorkeursalternatief van de N284 is gepland op 31 maart a.s. Besloten is om deze bijeenkomst niet door te laten gaan. Wij volgen de adviezen rondom het…
Lees meer
9 maart 2020 in Nieuws

Inloopbijeenkomst N284 op 31 maart in Bladel

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving moet worden aangepakt, met name als het gaat om…
Lees meer
29 januari 2020 in Nieuws

Partners in het Huis van de Brabantse Kempen gaan intensiever samenwerken

De samenwerkingspartners van het Huis van de Brabantse Kempen ondertekenden 23 januari 2020 een manifest om intensiever te gaan samenwerken. Het gaat economisch goed met de regio. De partners willen…
Lees meer
24 oktober 2019 in Nieuws

Op weg naar betere mobiliteit in de kempen

De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot) hebben de handen ineen geslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van verkeer te beperken. De Kempengemeenten…
Lees meer
20 september 2019 in Nieuws

Doorstroming autoverkeer N284 tussen Hapert, Bladel en Reusel

De N284 tussen Reusel, Bladel en Hapert heeft dagelijks te maken met verkeersopstoppingen en conflicten tussen landbouwverkeer, autoverkeer en fietsers. Samen met de provincie Noord-Brabant werken de gemeenten Bladel en…
Lees meer
19 september 2019 in Downloads, Nieuws

Verslag inloopbijeenkomst 3 juli 2019

De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg…
Lees meer
19 september 2019 in Nieuws

Onderzoek naar oplossingen knelpunten N284 gestart

De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg…
Lees meer
19 september 2019 in Nieuws

Help jij mee de bereikbaarheid van de Kempen te verbeteren?

Ben jij werkzaam in de Kempen? Help mee mee de bereikbaarheid van de Kempen te verbeteren door het invullen van deze enquête! En win een Ballonvaart! De enquête is een initiatief van…
Lees meer
19 september 2019 in Nieuws

Ontsluiting bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeve een stap dichterbij

In de zomer is een volgende stap gezet in het onderzoek naar een betere ontsluiting van bedrijventerreinen De Sleutel en de Kleine Hoeven. Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd om de verkeerseffecten…
Lees meer
19 september 2019 in Nieuws

De samenwerkings overeenkomst is getekend!

Op 12 december 2018 hebben de 21 gemeenten, die samenwerken in de Bereikbaarheidsagenda, de belangrijke samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda ondertekend. Ook is op 4 december 2018 de Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord vastgesteld, die het…
Lees meer
19 september 2019 in Nieuws

Onderzoek naar aanpak N284 officieel

De provincie Noord-Brabant, gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel zijn een planstudie gestart naar de herinrichting van de provinciale weg N284 over het Kempisch bedrijvenpark, langs Hapert en Bladel tot aan…
Lees meer
19 september 2019 in Nieuws

Plan Diepveldenweg Eersel-Bergeijk goed ontvangen

Op donderdag 5 juli 2018 vond er in het gemeentehuis van Bergeijk een informatieavond plaats over de Diepveldenweg. Deze bijeenkomst was voor burgers en geïnteresseerden van zowel de gemeente Bergeijk…
Lees meer

Downloads

23 december 2022 in Downloads

toelichting herzien voorkeursalternatief

Herzien VKA N284 - kaart bekijken Herzien VKA N284 - onderbouwing
Lees meer
11 juli 2022 in Downloads

Stroomschema geluidhinder

Uw woning ligt binnen de geluidszone van de provinciale weg N284. Wat betekent dit voor u? Dit schema helpt u verder.
Lees meer
11 juli 2022 in Downloads

Geluid langs provinciale wegen

Verkeer maakt geluid en dat kan overlast geven. Daarom zijn er wettelijke regels waarin de grenzen voor geluid vastliggen. In deze flyer leest u hoe we geluid op provinciale wegen,…
Lees meer
8 juli 2022 in Downloads, Nieuws

Informatieavond 6 juli goed bezocht

Op woensdagavond 6 juli vond de informatieavond over de reconstructie van de N284 plaats. De provincie Noord-Brabant, gemeente Reusel - de Mierden, gemeente Bladel en het ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV waren aanwezig…
Lees meer
30 maart 2020 in Downloads

Maatregelenkaart voorkeursalternatief N284

Klik op de kaart voor een grotere en beter leesbare kaart. Voorkeursalternatief N284
Lees meer
19 september 2019 in Downloads, Nieuws

Verslag inloopbijeenkomst 3 juli 2019

De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg…
Lees meer