Aan de provinciale weg N284 vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt; van verbetering kruispunten tot aan aanleggen van fietsroutes en -tunnels en ov-haltes. Via deze kaart krijgt u een goed overzicht van alle maatregelen en het tracé.  Let op! Dit is nog een schetsontwerp. Dit is nog niet het definitieve tracé en ontwerp!

Een en ander wordt ook nog verduidelijkt in de uitzending van Kempen TV van 25 juli jl.

De besluitvorming in de gemeenteraden van gemeenten Reusel- De Mierden en Bladel en Gedeputeerde Staten heeft inmiddels plaatsgevonden. Het tracé en het ontwerp worden verder op detail uitgewerkt.