Aan de provinciale weg N284 vindt groot onderhoud plaats. De weg en de omgeving worden aangepakt; van verbetering van de kruispunten tot aan het aanleggen van fietsroutes en -tunnels en ov-haltes.

Via deze kaart krijgt u een goed overzicht van alle maatregelen en het tracé.
Let op! Dit is nog een schetsontwerp, en niet het definitieve ontwerp.

Op dit moment werken we het tracé en het ontwerp verder uit. Wij nodigen aanwonenden en ondernemers aan de N284 uit om hierover mee te denken. Via dit formulier kunt u zich opgeven om deel te nemen aan één van de ontwerpateliers.