Skip to main content

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving moet worden aangepakt, met name als het gaat om doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden zijn voornemens eind deze maand een voorkeursalternatief te kiezen. Om aan alle geïnteresseerden o.a. het voorkeursalternatief toe te lichten, organiseren de samenwerkingspartners een inloopbijeenkomst op 31 maart a.s. van 20.00-22.00 uur in het gemeentehuis aan de Markt 21 in Bladel. Iedereen is welkom, aanmelding is niet nodig.