Skip to main content
Nieuws

Stuurgroep bereikt alsnog akkoord over financiering grootschalige reconstructie N284

Geschreven door 26 januari 2024No Comments

’s-Hertogenbosch, 26 januari 2024

De stuurgroep N284 is het alsnog eens geworden over de uitvoering van de grootschalige reconstructie (herinrichting) van de provinciale weg. De provincie Noord-Brabant (2,2 miljoen euro) en de gemeente Bladel (2,3 miljoen euro) leggen extra geld bij voor de aanleg van een fietstunnel bij de Europalaan. De gemeenteraad van Bladel is nu aan zet om ook het laatste licht op groen te zetten.

De basis voor de uitvoering van de reconstructie blijft het voorkeursalternatief (VKA) dat de stuurgroep vorig jaar presenteerde. De provincie, de gemeente Bladel en de gemeente Reusel – De Mierden legden daarvoor eerder al € 40 miljoen op tafel. Daar kwam later nog eens 9,25 miljoen bij door de explosief gestegen bouwkosten. Al in december 2022 maakten de partijen hier afspraken over. De provincie betaalt 90% van de kosten, de gemeente Bladel 9% en gemeente Reusel-De Mierden 1%.

Tegenstem gemeenteraad Bladel

Het bestuur van de gemeente Bladel was eerder al akkoord met het voorstel van de stuurgroep, maar de raad van de gemeente stemde in maart 2023 tegen. De belangrijkste redenen daarvoor waren 1. de fietstunnel bij de Lange Trekken die vervalt en 2. dat gemeente Bladel nog eens 4,5 miljoen extra moest betalen voor de fietstunnel bij de Europalaan.

Nieuwe afspraken kostenverdeling

De provincie en de twee gemeenten zijn het nu eens geworden over een nieuwe financiering. Ze gaan de kosten voor de tunnel delen met een verhouding van 49% om 51%. Een eventuele fietstunnel bij kruispunt Lange Trekken komt voor rekening van de gemeente. Het college van Bladel zal de gemeenteraad om goedkeuring vragen voor de gemaakte afspraken.

Vervolg project

Als er een akkoord is, gaat het project weer verder. Samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, omwonenden en andere belanghebbenden wordt het ontwerp dan eerst definitief gemaakt. Daarna starten de ruimtelijke procedures. Deze processen vragen tijd en aandacht. Zeker omdat het voorkeursalternatief alleen kan worden uitgevoerd als het binnen de stikstofnormen past. De uitvoering van de reconstructie kan daarom nog een paar jaar op zich laten wachten.

Start groot onderhoud

Met het groot onderhoud aan de weg kan de provincie niet wachten. De technische staat van de weg verslechtert. Daardoor kan de verkeersveiligheid in het geding komen. Ook de  geluidsoverlast neemt toe. De provincie hoopt in het najaar van 2024 met het onderhoud te starten.