Skip to main content
Nieuws

Gewijzigd voorkeursalternatief aan raadsleden gepresenteerd

Geschreven door 14 februari 2023No Comments

Gewijzigd voorkeursalternatief aan raadsleden gepresenteerd

Op maandagavond 13 februari heeft het projectteam N284 een presentatie gegeven aan gemeenteraadsleden en commissieleden van de gemeenten Bladel en Reusel – De Mierden. De leden zijn bijgepraat over het gewijzigde voorkeursalternatief (VKA), dat de stuurgroep eind vorig jaar vaststelde. De informatiebijeenkomst verliep in een goede sfeer en gaf helderheid over de hernieuwde plannen voor de N284, inclusief het gewijzigde budget.

Als gevolg van een onverwachte sterke stijging in de kosten voor de aanpak van de provinciale weg, moesten provincie en gemeenten de projectbegroting herzien.

Ondanks de beoogde budgetverhoging van € 9,25 miljoen was er in het nieuwe VKA geen ruimte meer voor twee fietstunnels in de gemeente Bladel. Inmiddels ligt er een voorstel bij de gemeenteraad van Bladel dat in ieder geval één van de fietstunnels alsnog mogelijk maakt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een extra bijdrage van € 4,5 miljoen aan de fietstunnel bij de Egyptische Poort, en daarnaast een bedrag van € 0,8 miljoen voor indexering goed te keuren. De gemeenteraad van Bladel vergadert op 23 maart a.s. en neemt dan een besluit over de aanvullende financiering. Voor de gemeente Reusel – De Mierden geldt dat alleen een extra bijdrage wordt gevraagd in het kader van de prijsstijgingen. Dit wordt verwerkt in de eerstvolgende financiële rapportage.

Als de raad van Bladel in maart akkoord gaat, volgt daarna een informatieavond voor geïnteresseerden uit de omgeving. Ook de ontwerpateliers worden opnieuw gepland. De uiteindelijke uitvoering van het werk staat nog steeds gepland voor 2027.