Skip to main content
Nieuws

Gemeenteraad Bladel niet akkoord met voorgestelde aanpassing voorkeursalternatief

Geschreven door 24 maart 2023No Comments

Op donderdagavond 23 maart heeft de gemeenteraad van Bladel vergaderd over de plannen voor de provinciale weg N284. Ter besluitvorming lag het gewijzigde voorkeursalternatief voor, dat door de stuurgroep in december 2022 is vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten om niet akkoord te gaan met het voorstel voor de hernieuwde plannen. Onderdeel van het voorstel waren ook een extra bijdrage van € 832.500 aan indexatiekosten en een bijdrage van € 4,5 miljoen in de aanlegkosten van de tunnel bij de Europalaan.

Opnieuw in gesprek over budget

De gemeenteraad is van mening dat de verkeersveiligheid en de doorstroming door de hernieuwde plannen onvoldoende verbeteren. Daarom hebben zij het college van B &W opdracht gegeven om opnieuw met de provincie in gesprek te gaan, zodra daar een nieuw bestuur is aangetreden. Het doel van dat gesprek is om de provincie meer budget vrij te laten maken voor de aanleg van twee fietstunnels, één bij de Europalaan en één bij de Lange Trekken.

Aanleiding herzien VKA

Vorig jaar moest de stuurgroep N284 het oorspronkelijke voorkeursalternatief noodgedwongen aanpassen als gevolg van een onverwachte sterke stijging in de kosten voor de aanpak van de N284. Bovendien bleken sommige beoogde maatregelen niet effectief genoeg, en waren er vanuit de omgeving enkele signalen waar de stuurgroep gehoor aan wilde geven. De stuurgroep stelde een herzien voorkeursalternatief vast, dat nog steeds tegemoetkwam aan de projectdoelstellingen. Ter compensatie van de prijsstijging was de stuurgroep voornemens 9,25 miljoen euro extra beschikbaar te stellen.

Geen meerderheid

Zowel het gewijzigde voorkeursalternatief als de compensatiebijdrage konden donderdagavond dus niet op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen. Het college van B&W van Bladel heeft toegezegd de signalen vanuit de raad mee te nemen richting de provincie, maar maakte daarbij de kanttekening dat het enige tijd kan duren. Na de recente verkiezingen moet eerst de formatie van een  nieuw college van Gedeputeerde Staten worden afgewacht.

Vervolg

Wat het besluit van de Bladelse gemeenteraad betekent voor de plannen, moet besproken worden in de stuurgroep N284. De stuurgroep van de drie samenwerkende partijen neemt een besluit over het verdere vervolg. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsberichten op deze website.