Skip to main content
Geen categorieNieuws

Files en sluipverkeer N284 in 2026 verleden tijd

Geschreven door 30 maart 2020augustus 17th, 2021No Comments

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility. Voor het verbeteren van de N284 tussen Reusel – A67 wordt in totaal 40 miljoen euro gereserveerd.

Gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouder Wim van der Linden (gemeente Bladel) en wethouder Frank Rombouts (gemeente Reusel-De Mierden) hebben besloten dat dit de beste oplossing is voor de N284. Het aanpakken van de N284 is hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, dorpen hebben last van sluipverkeer en er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers om over te steken. Dat moet in 2026 verleden tijd zijn.

Totaalplaatje klopt

Christophe van der Maat: ”Met dit plan combineren we groot onderhoud met het aanpakken van kruispunten en investeren we fors in de fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer. De aanpak van de N284 is ook goed voor de bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven en biedt mogelijkheden voor de Egyptische Poort en de ontwikkeling van beekdal de Groote Beerze.” In de verdere planuitwerking wordt gekeken naar mogelijke faunavoorzieningen en maatregelen om geluid en trillingen tegen te gaan. We willen dat de N284 energieneutraal wordt, waardoor we ook een bijdrage leveren aan de energietransitie. Een zo efficiënt mogelijk grondstofgebruik zorgt voor positieve milieueffecten, zoals minder CO2-uitstoot en minder afval.

Trots

De beide wethouders zijn vooral trots op het doorlopen proces en de goede samenwerking. Er is rekening gehouden met lokale wensen, passend binnen gemeentelijk en provinciaal beleid en regionale projecten. Van der Linden: “We hebben intensief samengewerkt vanuit diverse scenario’s en zeer zorgvuldig een afweging gemaakt. Uiteraard met hulp van diverse partners en passend bij de ontwikkelingen in De Kempen.” Wethouder Rombouts springt hem bij: ”Het proces heeft enkele maanden langer geduurd vanwege een aantal extra te onderzoeken vragen over landbouwverkeer en de fietsstructuur. Maar dat was de moeite waard. Liever iets langer uittrekken voor een goed proces dan overhaast een beslissing nemen. Het totaalplaatje klopt nu en daar zijn we trots op.”

Gedeputeerde Staten en de gemeenteraden van Bladel en Reusel-De Mierden moeten nog instemmen met het voorkeursalternatief.

Inloopbijeenkomst N284 uitgesteld

Om aan alle geïnteresseerden o.a. het voorkeursalternatief toe te lichten, was een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt 21 in Bladel gepland. Deze bijeenkomst is uitgesteld vanwege de corona-uitbraak. Een nieuwe datum wordt kenbaar gemaakt via de website www.n284.nl en via Twitter (@N284Project), Facebook (Project-N284) en Instagram (projectn284). Op de website komt een duidelijke uitleg met beeldmateriaal over het voorkeursalternatief te staan. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar N284@brabant.nl.

voorkeursalternatief N284