Skip to main content

Het aanpakken van de N284 is hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, dorpen hebben last van sluipverkeer en er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers om over te steken. Dat moet in 2026 verleden tijd zijn. De colleges van B&W van gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden hebben het voorkeursalternatief overgenomen en in procedure gebracht ter behandeling in de commissie- en gemeenteraad. Binnenkort staat de behandeling op het programma.

Webcast
De commissie- en raadsleden van beide gemeenten zijn bijgepraat op 2 juni jl. over de laatste stand van zaken via een webcast. In een online live uitzending van een uur kregen de kijkers veel informatie over het gekozen voorkeursalternatief en het proces. Zij konden tevens via een speciaal Whatsapp nummer vragen stellen die in de uitzending behandeld werden. Er kwamen veel vragen binnen die niet allemaal in het uur beantwoord konden worden. Daarom zijn alle vragen in een document verzameld en nagezonden per e-mail. Samen met de link van de uitzending zodat deze ook op een ander tijdstip terug te kijken is. Er kwamen na afloop veel positieve reacties binnen over de manier van informatie delen.

Wilt u de uitzending terugkijken? Hierbij de link van de webcast.
Benieuwd naar de vragen die gesteld zijn en de antwoorden hierop? Hierbij de link naar de Vragen en antwoorden webinar N284 def van de uitzending.