Skip to main content
Nieuws

Betredingstoestemming

Geschreven door 1 augustus 2022No Comments

Afgelopen week is een brief verstuurd aan aanwonenden aan de N284 met het verzoek om toestemming te geven hun perceel te betreden om de benodigde conditioneringsonderzoeken voor het project N284 uit te voeren. Helaas hebben wij moeten constateren dat bij het verwerken van de NAW-gegevens iets mis is gegaan, de geadresseerde van de brief is niet altijd de eigenaar van het desbetreffende perceel. Wel lijkt het adres op de brief het juiste adres te zijn van de eigenaar van het perceel. Dit betekent dus dat het mogelijk is dat u een brief heeft ontvangen met een foutieve achternaam, onze excuses hiervoor! We hebben de oorzaak van het probleem gevonden en zorgen ervoor dat u deze week een nieuwe brief met de juiste gegevens ontvangt.

Mocht u geen brief hebben ontvangen dan betekent dit dat er niet direct onderzoek nodig is op uw perceel.